Działalność operacyjna spółki Novatek Green Energy koncentruje się na sprzedaży skroplonego gazu ziemnego LNG oraz gazu płynnego LPG. 100-procentowym udziałowcem firmy Novatek Green Energy jest szwajcarska spółka Novatek Gas & Power należąca do Novatek PAO – największego, niezależnego producenta gazu w Rosji.

Produkowany przez Novatek PAO LNG oraz LPG dystrybuowany jest w krajach Unii Europejskiej przez spółkę córkę Novatek Green Energy, która zapewnia swym Klientom stałe i nieprzerwane dostawy paliwa w cenach producenta oraz usługi z zakresu budowy instalacji LPG i LNG. Spółka oferuje Klientom hurtowym autogaz, obsługuje bezpośrednio sieciowe stacje paliw oraz sprzedaje gaz płynny oraz gaz ziemny w postaci skroplonej do celów grzewczych i technologicznych, a także gaz w butlach. Kontrahentami firmy są zarówno podmioty gospodarcze, jak i odbiorcy indywidualni.

Działalność operacyjna Novatek Green Energy