Novatek Green Energy należy do spółki Novatek PAO (www.novatek.ru) ― największego, niezależnego producenta gazu w Rosji. Firma kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów w Rosji i na rynkach międzynarodowych.
 

Obszar działania

Złoża i pola licencyjne spółki Novatek PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80% rosyjskiego i około 16% światowego wydobycia tego surowca.

 

Zapasy węglowodorów

Potwierdzone wg standardów SEC rezerwy węglowodorów Novatek na koniec 2019 roku wyniosły 16,3 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE). Zasadnicza część zapasów spółki znajduje się na lądzie lub może zostać wydobyta i jest zaliczana do kategorii złóż tradycyjnych.

 

Badania geologiczne

W celu uzupełniania i zwiększania potwierdzonych zapasów gazu, NOVATEK prowadzi zoptymalizowane poszukiwania geologiczne, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury transportowej i produkcyjnej, ale również w nowych, perspektywicznych regionach. W 2019 roku wskaźnik uzupełnienia potwierdzonych zapasów wyniósł 181%.

 

Wydobycie węglowodorów

Komercyjne wydobycie węglowodorów prowadzone jest przez spółkę na 20 polach eksploatacyjnych. W roku 2019 wydobycie gazu wzrosło o 8,6%, a węglowodorów ciekłych o 2,9%.

 

Przetwarzanie kondensatu gazowego

Niestabilny kondensat gazowy przetwarzany jest w Zakładzie Purowski, dzięki czemu uzyskiwany jest stabilny kondensat gazowy i szeroka frakcja lekkich węglowodorów. W czerwcu 2013 roku NOVATEK rozpoczął produkcję stabilnego kondensatu w nowo wybudowanym kompleksie produkcyjnym w porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim. Kompleks pozwala wytwarzać lekką i ciężką naftę, paliwo lotnicze, frakcje paliw dieslowych i mazut. Od początku drugiego kwartału 2014 roku całe szerokie spektrum frakcji lekkich węglowodorów, które są surowcem do produkcji LPG, dostarcza się rurociągiem do dalszej przeróbki w Tobolskim Kombinacie Przetwórstwa Naftowochemicznego PAO «SIBUR Holding».

 

Wyniki finansowe

Główny dochód spółka Novatek PAO uzyskuje ze sprzedaży gazu ziemnego i produktów przetwórstwa stabilnego kondensatu gazowego, a także, w mniejszym zakresie, ze sprzedaży ciekłych węglowodorów. Przychód ze sprzedaży w roku 2019 wyniósł 863 mld rubli, a EBITDA 461 mld rubli.

 

Akcje i rankingi kredytowe

Akcje spółki NOVATEK PАО notowane są na parkiecie Giełdy Moskiewskiej i Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (w postaci globalnych kwitów depozytowych). NOVATEK jest oceniany przez trzy największe międzynarodowe agencje ratingowe – Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch.

  
 

16,3


mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE) potwierdzonych zapasó
węglowodorów (wg standardóSEC)
 
Nr 3


na świecie wśród spółek giełdowych 
posiadających potwierdzone 
rezerwy gazu
 
74,7


mld m3 gazu 
wyprodukowane w 2019 roku
10%


całkowitej rosyjskiej 
produkcji 
gazu ziemnego 

 Nr 8


na świecie w wydobyciu 
gazu 
wśród spółek giełdowych