Novatek Green Energy należy do spółki Novatek PAO (www.novatek.ru) ― największego, niezależnego producenta gazu w Rosji. Firma kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów w Rosji i na rynkach międzynarodowych.
 

Obszar działania

Złoża i pola licencyjne spółki Novatek PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80% rosyjskiego i około 15% światowego wydobycia tego surowca.

 

Zapasy węglowodorów

Potwierdzone wg standardów SEC rezerwy węglowodorów Novatek na koniec 2020 roku wyniosły 16,4 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE). Zasadnicza część zapasów spółki znajduje się na lądzie lub może zostać wydobyta i jest zaliczana do kategorii złóż tradycyjnych.

 

Badania geologiczne

W celu uzupełniania i zwiększania potwierdzonych zapasów gazu, NOVATEK prowadzi zoptymalizowane poszukiwania geologiczne, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury transportowej i produkcyjnej, ale również w nowych, perspektywicznych regionach. W 2020 roku wskaźnik uzupełnienia potwierdzonych zapasów wyniósł 117%.

 

Wydobycie węglowodorów

Komercyjne wydobycie węglowodorów prowadzone jest przez spółkę na 23 polach eksploatacyjnych. W roku 2020 wydobycie gazu wzrosło o 3,6%, a węglowodorów ciekłych o 0,7%.

 

Przetwarzanie kondensatu gazowego

Niestabilny kondensat gazowy przetwarzany jest w Zakładzie Purowski, dzięki czemu uzyskiwany jest stabilny kondensat gazowy i szeroka frakcja lekkich węglowodorów. W czerwcu 2013 roku NOVATEK rozpoczął produkcję stabilnego kondensatu w nowo wybudowanym kompleksie produkcyjnym w porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim. Kompleks pozwala wytwarzać lekką i ciężką naftę, paliwo lotnicze, frakcje paliw dieslowych i mazut. 

 

Wyniki finansowe

Główny dochód spółka Novatek PAO uzyskuje ze sprzedaży gazu ziemnego i produktów przetwórstwa stabilnego kondensatu gazowego, a także, w mniejszym zakresie, ze sprzedaży ciekłych węglowodorów. Przychód ze sprzedaży w roku 2020 wyniósł 712 mld rubli, a EBITDA 392 mld rubli.

 

Akcje i rankingi kredytowe

Akcje spółki NOVATEK PАО notowane są na parkiecie Giełdy Moskiewskiej i Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (w postaci globalnych kwitów depozytowych). NOVATEK jest oceniany przez trzy największe międzynarodowe agencje ratingowe – Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch.

  
 

16,4


mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE) potwierdzonych zapasó
węglowodorów (wg standardóSEC)
 
Nr 3


na świecie wśród spółek giełdowych 
posiadających potwierdzone 
rezerwy gazu
 
77,4


mld m3 gazu 
wyprodukowane w 2020 roku
10%


całkowitej rosyjskiej 
produkcji 
gazu ziemnego 

 Nr 7


na świecie w wydobyciu 
gazu 
wśród spółek giełdowych