BioLNG dostępny na stacji tankowania LNG NOVATEK w Niemczech

9 listopada 2021

Novatek Green Energy, spółka zależna NOVATEK PAO, poinformowała o dostarczeniu pierwszej partii bioLNG do jednej ze swoich stacji tankowania w Niemczech.

Najwięcej biometanowni w Europie, bo ponad 200, znajduje się w Niemczech, jednakże żadna z nich nie jest wyposażona w instalacje skraplające. Dlatego też bioLNG jest importowany z innych krajów europejskich, gdzie takie zakłady funkcjonują, ale wciąż jest ich niewiele.

Wprowadzony do obrotu na stacji Novatek bioLNG został wyprodukowany w Skandynawii w zakładzie skraplania gazu z odpadów ściekowych (organicznych) i odpowiada dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej stosowania energii ze źródeł odnawialnych (biopaliw), zwanej dyrektywą RED II.

W ramach swojej długofalowej strategii Novatek Green Energy realizuje plan stworzenia sieci stacji tankowania LNG w Europie w celu zaopatrzenia transportu ciężkiego w paliwo przyjazne dla środowiska w kluczowych punktach komunikacyjnych w Niemczech i w Polsce. Celem spółki są działania zmierzające do zmniejszenia śladu węglowego i podążanie ku niskoemisyjnej przyszłości, czego przykładem jest dostępność bioLNG na jednej ze stacji tankowania w Niemczech. Obiekt ten jest jednocześnie pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla stacją tankowania LNG Novatek w Europie. Ogólnodostępna stacja tankowania LNG w Rostocku funkcjonuje od grudnia 2019 roku na terenie firmy Spedition Heinrich Gustke GmbH, w której aż 50 ze 130 pojazdów zasilanych jest skroplonym gazem ziemnym.

„Niemieccy konsumenci przywiązują znaczącą uwagę̨ do tego, by oferowane na rynku produkty miały jak najmniejszy ślad węglowy, dlatego wprowadzony do obrotu bioLNG idealnie wpisuje się w te oczekiwania” – powiedział Dariusz Bratoń, Prezes Novatek Green Energy.

 

***

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”. Za sprzedaż gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach europejskich odpowiada spółka zależna NOVATEK Green Energy z siedzibą w Krakowie. Polska firma prowadzi działalność od 2010 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku gazu, zapewniając klientom stałe i bezpieczne dostawy gazu o najwyższej jakości. Kluczową przewagą konkurencyjną firmy jest jej wieloletnie doświadczenie w logistyce i sprzedaży gazu, a także profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w zakresie budowy i eksploatacji stacji tankowania LNG, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz stacji regazyfikacji LNG.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177