INFOGAZ – bezpieczeństwo i komfort użytkowania


INFOGAZ to niezwykle wygodna usługa, zapewniająca użytkownikom wykorzystującym gaz w technologii LNG stałe dostawy paliwa we właściwym momencie, bez zaangażowania z ich strony.

Zdalny nadzór nad stanem gazu w zbiornikach oraz organizację dostaw w odpowiednim czasie przejmuje zespół specjalistów Novatek. Ponadto system umożliwia zdalny odczyt licznika, umożliwiający wystawienie elektronicznej faktury, którą można pobrać z Internetowej Strefy Klienta.

Zaawansowane systemy pomiarowe, odpowiednie procedury, zaangażowani pracownicy firmy oraz stały dostęp do skroplonego gazu ziemnego Novatek, to gwarancja ciągłości procesów technologicznych prowadzonych w oparciu o LNG.  

InfoGaz